THE CIRCLE

Directed by EVGENII BAKIROV
Artist HERMAN DEVIASHIN
Actress IANA ANDRUKHINA
Produced by MICHAEL NOVITSKIY
Cinematography ANDREY KRAUZOV
Production Designer ALEXEY YANDOVSKIY
Music by JORA VENSKY
Set decorator MARIA GRACHEVA
Special Effects DARIA RYKOVA
Style VASILISA GAMALEYA-GUSAROVA, KRISTINA ELISEEVA

Production manager TIMUR GARIFFULIN, SERGEY SAMARIN
Props master PETER BURSHIN, ANASTASIA BURSHINA
Prop man NIKOLAY NEKRASOV, VYACHESLAV PIROZHKOV
Location Manager VLADIMIR KRAVCHENKO
MUA ANNA ALIMOVA
Casting MILENA BESSONOVA

Models ALINA MIKHALCHENKO, YANA ANK, DARIA ROMAZANOVA, ANNA YUDAKOVA, INGA KHACHATARYAN, DMITRIY ZAITSEV, TROFIM OVCHINNIKOV

VHS camera AURA JAPAN
1st AC ALEX BUDARIN
Camera Assistant STAS POPOV, ANDREY POPOV
Gaffer PAVEL BRUH

Lightning technicians ALEX ADAMOV, SLAVA LISKOV, ALEX MIKHALEV, ARTEM TULISHEV

Dollyr MICHAEL KASHIN, ALEX KASHIN
SFX EVGENIY SOROKIN
DIT SERGEY IVANOV

Post production producer LOUISE LEVITINA, ERIK BASENTSYAN

Color NIKOLAI VAVILOV

Art Director DMITRY MASEYKIN
Animation PAVEL NIKIFOROV
VO Artist DANIIL SHELBANOV, GILES COGHLAN

Post production studio LUSTRAFX
Post production supervisior VALENTIN GROSU
Houdini artist ALEXNDER TSYMBALYK
3D Tracking / Matchmove artist MAKSIM MAKUHA
VFX Composer IGOR OLEKSIENKO

Spiritview DMITRII MITROFANOV (HEAD OF STUDIO), MIKHAIL MARTYNENKO (CG PRODUCER), ROMAN MITROFANOV (CLEAN UP ARTIST)
CG Artist GLEB ZHVANIYA

Sound manager SOFYA BRASLAVSKAYA
Sound Engineer ALEXANDR TRUHAN
Translator EVGENIA PUZANOVA
Sound designer JORA VENSKY, VLADISLAV KOTOV
Digital Intermediate / Scanning MOSFILM STUDIO
Fonts SWISS TYPEFACES

Nowitsky.studio MICHAEL NOVITSKIY

Hype production ILYA STEWART, MURAD OSMAN, ILYA DJINCHARADZE

Sketchar ANDREY DROBITKO

Yourental MAKSIM BELITSKIY, ALEXEY KUNDRAT

16 mm KODAK
MOSCOW / LOS ANGELES 2024
See also